Giới thiệu

TAIKAI PLUS là một trong những đơn vị hàng đầu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam. Chúng tôi dẫn đầu trong việc cung cấp nhân sự chất lượng cao cho thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, đặc biệt cho thị trường Nhật Bản. Chúng tôi tin tưởng là địa chỉ tin cậy của người lao động và các doanh nghiệp. TAIKAI PLUS luôn nỗ lực phấn đấu để có được niềm tin bền vững của khách hàng, của cộng đồng, của người lao động và từng nhân viên nhằm mang lại cho họ những giá trị cao nhất.

Tầm nhìn

Xây dựng TAIKAI PLUS trở thành trung tâm hàng đầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Cung cấp và giới thiệu nguồn nhân lực chất lượng cao, hoạt động hiệu quả và phát triển bện vững, là sự lựa chọn hàng đầu của các đối tác quốc tế và trong nước.

Sứ mệnh

TAIKAI PLUS tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam. Qua đó hỗ trợ nguồn nhân lực Việt Nam được tiếp cận và làm việc tại những doanh nghiệp khách hàng phù hợp. Là cầu nối giữa các doanh nghiệp với người lao động, qua đó hạn chế tối đa sự không phù hợp giữa doanh nghiệp và người lao động.