TAIKAI PLUS CORPORATION

TAIKAI PLUS là một trong những đơn vị hàng đầu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam. Chúng tôi dẫn đầu trong việc cung cấp nhân sự chất lượng cao cho thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, đặc biệt cho thị trường Nhật Bản. Chúng tôi tin tưởng là địa chỉ tin cậy của người lao động và các doanh nghiệp.

TAIKAI PLUS luôn nỗ lực phấn đấu để có được niềm tin bền vững của khách hàng, của cộng đồng, của người lao động và từng nhân viên nhằm mang lại cho họ những giá trị cao nhất.

Xem thêm

DỊCH VỤ CHÍNH

Đào tạo

Đào tạo ngoại ngữ: Anh, Nhật, Hàn

Đào tạo nghề: Xây dựng, hàn xì, cơ khí, mộc…

Đào tạo đặc biệt: CAD (NX, CATIA), ANSYS, ANS

Giới thiệu nhân sự

Nhật, Hàn

Châu Âu, Úc, Canada…

Trong nước

Xuất khẩu – Cho thuê lao động

Thực Tập Sinh

Kỹ Thuật Viên

Kỹ Sư